Nëse jeni duke vozitur, këshillohet të ndaloni për të pushuar çdo dy orë ose 200 kilometra. Përveç kësaj, nëse udhëtoni me fëmijë, ata gjithashtu duhet të zbresin nga makina herë pas here në mënyrë që udhëtimi të mos bëhet shumë i rëndë. Të gjitha informacionet i keni në: «Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".