Nëse vendosni të lundroni për herë të parë, ka disa udhëzime që duhet të ndiqni. Njëri prej tyre është të njohësh të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për tu hipur. Përveç kësaj, është e rëndësishme të lexoni informacionin që jepet në anije çdo ditë. Të gjitha informacionet i keni në: «Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".