Advisshtë e këshillueshme që të mbani ID tuaj së bashku me biletën tuaj AVE. Po kështu, nëse keni blerë një biletë me zbritje për Kartën e Rinisë, ata mund të kërkojnë që ta tregoni për të verifikuar që e keni. Të gjitha informacionet i keni në: «Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".