Në AVE (Shpejtësia e Lartë Spanjolle), foshnjat dhe fëmijët nën katër vjeç që shkojnë në të njëjtën vend si shoqëruesi i tyre nuk kanë pse të paguajnë një biletë. Nëse një karrocë mbartet, ajo duhet të paloset dhe të ruhet me pjesën tjetër të bagazhit. Të gjitha informacionet i keni në: «Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".