Në disa destinacione turistike si Kapadokia, Turqi, është tipike të udhëtosh me një tullumbace me ajër të nxehtë. Këto nuk duhet të jenë të rrezikshme. Para fluturimit, personi përgjegjës duhet të kryejë një kontroll rigoroz për të konfirmuar që tullumbace është në gjendje të mirë. Të gjitha informacionet i keni në: «Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Zgjedhja e mjetit të transportit për të udhëtuar: Cila është më e sigurta?".