Vlerësohet se varietetet më të vjetra të misrit vijnë nga Meksika, por aktualisht kjo bimë drithërash kultivohet në të gjithë Amerikën Latine, dhe mbizotëron në Amerikën Qendrore. Ato ekzistojnë në ngjyra, strukturë, përbërje, pamje të ndryshme, etj. Të gjitha informacionet i keni në: «Ushqime dhe përbërës tipikë të vendeve të Amerikës".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Ushqime dhe përbërës tipikë të vendeve të Amerikës".