Çdo vend në Amerikën Latine ka kërkesa të ndryshme për hyrje. Sidoqoftë, shumica e tyre lejojnë që qytetarët e Bashkimit Evropian dhe Amerikës së Veriut të hyjnë me pasaportën e tyre, pa pasur nevojë të aplikojnë për vizë. Të gjitha informacionet i keni në: «Udhëtimi në Amerikën Latine: kërkesat dhe vaksinat e nevojshme".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Udhëtimi në Amerikën Latine: kërkesat dhe vaksinat e nevojshme".