En Japoni nderimi përdoret çdo ditë kur u drejtohet të tjerëve. Ekzistojnë katër lloje të ndryshme, ndër të cilat është ai që njihet si eshaku, e cila mbahet për të përshëndetur punëtorët e të njëjtit gradë. Të gjitha informacionet i keni në: «Traditat e botës: zakonet kulturore dhe shoqërore".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Traditat e botës: zakonet kulturore dhe shoqërore".