Specat djegës të thatë, siç sugjeron vetë emri, janë speca djegës që janë dehidratuar. Procesi i dehidrimit mund të bëhet ose duke i lënë në diell për një kohë të gjatë ose duke përdorur procese më të përparuara. Specat e thatë më të njohur janë specat cascabel, specat Chilcostle, specat Chilhuacle, specat Chipotle dhe specat arbol, ndër të tjera. Të gjitha informacionet i keni në: «Enët tipike të Meksikës".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Enët tipike të Meksikës".