Eat de mamey janë kube të vegjël me fruta të ëmbëlsuar të pemës mamey. Të gjitha informacionet i keni në: «Enët tipike të Meksikës".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Enët tipike të Meksikës".