Candmbëlsira alfeñique, e quajtur gjithashtu kafka alfeñique Shtë një ëmbëlsirë tipike e Ditës së të Vdekurve, e festuar më 2 nëntor në vend. Për këtë arsye ajo ka formën e një kafke. Duhet një punë e shkëlqyeshme artistike për të marrë pamjen që shohim në foto. Të gjitha informacionet i keni në: «Enët tipike të Meksikës".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Enët tipike të Meksikës".