Një mënyrë e përgatitjes së viçit në Kolumbi njihet si te llanera. Për ta realizuar, duhet të bëni katër prerje të ndryshme të mishit, të cilat quhen ariu femër, lëkundësit, linja y çafka. Të gjitha informacionet i keni në: «Pjatat tipike të Kolumbisë sipas rajoneve".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Pjatat tipike të Kolumbisë sipas rajoneve".