Në rastin e Izraelit, nuk kërkohet asnjë vaksinim për të hyrë në vend, as nuk ekziston rreziku i prekjes nga ndonjë sëmundje e dukshme gjatë udhëtimit. Nëse do të vizitoni territore të tjera, duhet të informoheni paraprakisht për kërkesat shëndetësore. Të gjitha informacionet i keni në: «Kërkesat për të udhëtuar në Azi: vaksinat, këshillat dhe dokumentacioni".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Kërkesat për të udhëtuar në Azi: vaksinat, këshillat dhe dokumentacioni".