En Japoni Gjetëm gjashtë lloje të ndryshme të monedhës: 1, 5, 10, 50, 100 dhe 500 jen. Secili prej tyre ka karakteristika dalluese. Për shembull, ato 5 dhe 50 jen kanë një vrimë në qendër. Të gjitha informacionet i keni në: «Jen japonez: vlera, kuriozitetet dhe historia e monedhës së Japonisë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Jen japonez: vlera, kuriozitetet dhe historia e monedhës së Japonisë".