Vizitë virtuale në Muzeun Prado

Mësoni si të shijoni disa nga punimet e Muzeut Prado pa qenë e nevojshme të jeni në Madrid, si dhe historinë e këtij vendi të rëndësishëm.