Nëse dëshironi të udhëtoni në Turqi për të punuar ose studiuar, do të duhet të aplikoni për një vizë speciale në një ambasadë ose konsullatë. Për të marrë këtë leje, duhet të paraqisni dokumentacion të caktuar. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Turqi".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Turqi".