Nëse jeni në bordin e një anije udhëtimi dhe një nga ndalesat është Turqia, nuk keni nevojë për vizë për sa kohë që vizita bëhet në një nga qytetet përreth portit dhe nuk qëndroni në vend për më shumë se 72 orë. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Turqi".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Turqi".