Në varësi të kombësisë sonë, do të na duhen disa letra ose të tjera për të hyrë në Turqi. Për shembull, spanjollët mund të udhëtojnë me letërnjoftimin ose pasaportën e tyre, por ata duhet të aplikojnë për një vizë në internet. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Turqi".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Turqi".