Një praktikë e rëndësishme e fesë kineze që vjen nga fillimet e saj është kulti i paraardhësve. Tempulli i Qiellit, i cili mund të shihet në këtë foto, është një nga vendet kryesore të adhurimit për ata që ndjekin këtë prirje fetare autoktone në Kinë. Të gjitha informacionet i keni në: «Hyrje në zakonet dhe traditat: Feja tradicionale kineze".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Hyrje në zakonet dhe traditat: Feja tradicionale kineze".