Hotel San Miguel, në Gijón, ndodhet pranë plazhit San Lorenzo. Në të, ju mund të merrni hua një biçikletë për të vizituar qytetin të shoqëruar nga kafsha juaj shtëpiake, pasi kafshët lejohen në këtë hotel. Të gjitha informacionet i keni në: «15 hotelet më të mira ku kafshët shtëpiake lejohen në Spanjë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "15 hotelet më të mira ku kafshët shtëpiake lejohen në Spanjë".