Nëse dëshironi të studioni në një Universitet në Republikën Dominikane, siç është Universiteti Autonom i Santo Domingo, ose në ndonjë Qendër tjetër Arsimore në vend, atëherë duhet të aplikoni për një Vizë Studentore për të qenë në gjendje të zyrtarizoni hyrjen tuaj në vend . Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".