Nëse udhëtoni në Republikën Dominikane për qëllime turistike, atëherë do t'ju duhet të merrni një Kartë Turistike. Çmimi i tij është US $ 10.00 ose 10,00 € dhe është i vlefshëm për një vit. Isshtë e vlefshme për një person të vetëm dhe mund të përdoret vetëm një herë. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".