Viza e biznesit për qëllime pune u jepet atyre të huajve që, duke pasur parasysh natyrën e profesionit të tyre, duhet të qëndrojnë në Republikën Dominikane për një vit ose periudhën e kontratës së punës pa pasur nevojë të shkojnë jashtë vendit. Përveç formularit të përbashkët të vizës, pasaportës dhe një fotografie me madhësi pasaporte, pala e interesuar duhet të paraqesë dokumente të tjera si një propozim për punë, një vërtetim nga Ministria e Punës, një çertifikatë mjekësore, çertifikatë lindje dhe një çertifikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Migracionit, midis dokumenteve të tjera. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".