Visa e Rezidencës (RS) lëshohet në favor të njerëzve të interesuar për të marrë qëndrim të përhershëm në territorin Dominikan. Ai jepet për arsye të marrëdhënies farefisnore, pensionistëve, pensionistëve ose pensionistëve, dhe gjithashtu investitorëve, për sa kohë që ata plotësojnë kërkesat e detyrueshme në secilin rast. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Republikën Dominikane".