Me përjashtim të El Salvadorit, Honduras dhe Guatemalës, qytetarëve të vendeve të tjera u duhet një pasaportë për të hyrë në Nikaragua. Kjo duhet të jetë e vlefshme për një minimum prej gjashtë muajsh në kohën e fillimit të udhëtimit. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Nikaragua".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Nikaragua".