Ata shtetas të huaj që dëshirojnë të udhëtojnë në Meksikë për arsye turistike dhe që shfaqen në listën e Vendet që nuk kanë nevojë për vizë (Shikoni këtë pjesë të këtij neni), ata do të duhet të paraqesin pasaportën e tyre të vlefshme ose DNI, si dhe dokumente të tjera në varësi të arsyes së tyre për të vizituar. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".