Të huajt që dëshirojnë të punojnë në Meksikë përgjithmonë, do të duhet të kërkojnë një FM2, në këtë rast ata duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: procesin e provës së punëdhënësit dhe autorizimin e vizës për ofertën e punës. Pasi të jetë bërë kjo, leja e internimit dhe karta e qëndrimit do të jepen. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".