Anëtarët shtetas të çdo vendi që kërkojnë një vizë vizitori pa leje, do të përjashtohen nga detyrimi për të aplikuar për të kur kanë një dokument që vërteton se ata janë shtetas të Shteteve të Bashkuara ose një vizë Amerikane. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".