Nëse jeni student dhe dëshironi të filloni një periudhë studimi në Meksikë që nuk i kalon 6 muaj, nuk do të jetë e nevojshme të merrni një vizë studentore; FMM do të mjaftojë. Të gjitha informacionet i keni në: «Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Këshilla, dokumentacion dhe kërkesa për të udhëtuar në Meksikë".