Tërheqja kryesore e Sheshit të Qytetit të Vjetër të Praga është ora juaj astronomike. Kjo kryevepër tashmë është mbi 600 vjeç. Çdo orë ai kryen një shfaqje që asnjë turist nuk dëshiron ta humbasë. Të gjitha informacionet i keni në: «Udhëzues turistik në Pragë".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Udhëzues turistik në Pragë".