Meksikanët janë njerëz të hapur dhe të afërt. Për këtë arsye, kur flasin me një person tjetër, ata priren të mbajnë një hapësirë ​​fizike mjaft të kufizuar. Kur përshëndeten, ata shtrëngojnë duart, megjithëse gratë puthen. Të gjitha informacionet i keni në: «Traditat meksikane: zakonet më të rëndësishme të Meksikës".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Traditat meksikane: zakonet më të rëndësishme të Meksikës".