Monedha me vlerën më të lartë që mund të gjejmë në Brazil është ajo reale. Siç mund ta shohim në imazh, kjo është bimetalike. Imazhi në anën e pasme të një laureati i referohet lirisë. Të gjitha informacionet i keni në: «Monedha e Brazilit: imazhet dhe të dhënat e Real Brazilian".

Ju i keni të gjitha informacionet në: "Monedha e Brazilit: imazhet dhe të dhënat e Real Brazilian".